विहान हुन तारा झर्नु पर्दैन

विहान हुन तारा झर्नु पर्दैन, सूर्य उदाय पुग्छ
देश बन्न कोही मर्नु पर्दैन, जनता ननिदाए पुग्छ ।